Přeskočit navigaci
 

Novinky

Strach z porodu...

Strach z porodu...

Zkusme to na příkladu:

Strach z porodu. Snad neexistuje žena, která by se porodu nebála. Na úrovni myšlenkové pracujeme s tímto strachem tak, že se snažíme sehnat si všechny dostupné a ověřené informace. Je dobré hovořit s lékařem či sestrou, která bude u porodu přítomna, získat k nim důvěru, že se na ně budeme moci spolehnout. Na úrovni chování můžeme navštěvovat předporodní kurzy, které nás seznámí s prostředím nemocnice, nacvičují se polohy při porodu, je možné zjistit různé alternativy jak co do ulehčení porodu, bolesti, tak pro zpříjemnění zážitku. Emoční úroveň se špatně ovládá přímo, ale například oklikou přes tělo jsme schopni ovládat i emoce. Tak je možné využít různé relaxační techniky, práci s dechem, práci s imaginací, meditaci. Pokud vše toto uskutečníme, je možné, že strach opravdu odejde.

Existuje však určité procento žen, u nichž takto pojmenovaný strach opravdu odejde, ale přetrvává nespecifická obava – tedy úzkost, na kterou žádná ze zmíněných technik neplatí. Je to vlastně základní obava z neznámého, kdy nejsme v životě schopni eliminovat všechna rizika a mít naprostou jistotu. Naučit se žít s určitou mírou nejistoty je však velmi obtížné. Pro mnoho lidí je pro tuto základní životní nejistotu potřebná jakákoli duchovní či spirituální oblast, jež jim pomáhá tuto životní část, kterou nejsme schopni ovlivnit vlastní vůlí, „odevzdat“ buď Bohu, nebo osudu, nebo přírodě, či něčemu jinému, co je přesahuje. Mnoho lidí je však nevěřících a skeptických k tomu, že je něco přesahuje, a pak tato životní nejistota může být velmi zatěžující.

 Raději bezdětná než nejistá

Některé ženy se opravdu rozhodnou raději dítě nemít než žít v permanentní nejistotě. Je však třeba znovu zdůraznit, že každý tuto životní nejistotu vnímáme vzhledem k našim osobnostním rysům a charakteristikám jinak. Biologicky podmíněná úzkostnost, tedy nastavení člověka mít obavy, některé ženy disponuje k tomu, že jejich strach je opravdu velmi intenzivní a v zásadě vlastní vůlí téměř nezvládnutelný. V těchto případech je na místě lékařská a farmakologická pomoc, která je také ve většině případů velmi úspěšná.

Kariéra, nebo dítě?

Strach z opuštění kariéry. Každý strach má svůj reálný základ. Dítě opravdu do určité míry kariéru ohrožuje. Většina žen skutečně nedokáže vrátit se po porodu okamžitě a na sto procent. Nicméně v současné době je mnoho způsobů, jak lze dítě a kariéru propojit. Je možné mít flexibilní pracovní dobu, pracovat z domova, najmout chůvu. A navíc, na mateřské se toho také mnoho, z čeho v budoucím zaměstnání můžeme těžit, naučíme. V Rakousku dokonce zavedli certifikáty pro ženy po mateřské, v zásadě se jedná o takové „manažerské“ vysvědčení – naučíte se efektivně využívat čas, věci plánovat, organizovat, řídit.

Ztráty a nálezy

Často je strach z dítěte také strachem ze závislosti na manželovi, a tudíž ztráty svobody. Ztrátou svobodně plánovat čas, ale také ztrátou finanční svobody. Nicméně dítě je také definitivní potvrzení partnerství/manželství, kde se ze dvou individuálních „já“ stává „my“. Dítě a žena na mateřské by neměly znamenat, že si v tu chvíli žena připadá méněcenná a svému muži si musí říkat o peníze. Je tomu tak, že žena zabezpečuje chod domácnosti a s penězi, které nosí domů muž, nakládají společně.

Ano, s dítětem se nám totálně změní svět a věci, které jsou možné za svobodna, jsou s dětmi velmi omezené. Na druhou stranu vzdát se dobrovolně dětí kvůli jakémukoli strachu se může jevit jako velmi povrchní a sobecké.

Mgr. Kateřina Hollá

Počet komentářů: 1 
Poradna lékaře

Dobrý den, ráda bych se obrátila na vás.... je to asi týden co se mi na pohlavnim organu ( před hrázi ) se mi udělali ma...

Dobrý den, nejspíše jste se pupínky infikovala po pohlavním styku, pravděpo...

Odpovědi sexuologa Vložit dotaz
Vaše příběhy

Jsme spolu třináct let vše bylo v pořádku je mezi námi vekovej r...

pokračování příběhu

 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci