Přeskočit navigaci
 

Novinky

Někoho trápí žlučník, někoho sex

Někoho trápí žlučník, někoho sex To, že sex neplní v současné době již jen svou úlohu reprodukční, je zřejmé snad více než kdy jindy. Potvrzují to i data z výzkumů, ta dokazují, že sexuální aktivita je významnou součástí životů mužů i žen až do vysokého věku. Podle dotazů mezi náhodnými jedinci až 95 % mužů a 63 % žen ve věku 40 – 80 let považuje sexuální život za důležitý. Stejné množství dotazovaných udává, že je sexuálně aktivních. Zároveň shodně popírají to, že lidé ve vyšším věku již nemají o sex zájem.

Poruchy erekce mají negativní dopad na partnerský vztah, stabilitu rodiny a mnohdy také na pracovní výkonnost a sociální sféru života obou partnerů. Česká republika z mezinárodně udávaných údajů nijak nevybočuje a podle výzkumu z ledna 2004 je zřejmé, že 44 – 60 % mužů ve věku 40 – 65 let trpí určitou formou erektilní dysfunkce.
Podle definice je porucha erekce (erektilní dysfunkce) neschopnost muže dosáhnout a udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý sexuální styk.

Ačkoliv pravděpodobnost poruch erekce sice závisí do značné míry na věku a častěji se vyskytuje u starších mužů, ve většině případech se nejedná o neodvratný proces stárnutí. Může se jednat o první projev dosud skrytého a mnohdy i závažného onemocnění. Většinou se však nedá očekávat výrazné samovolné zlepšení této situace.

Z postižených mužů vyhledá lékaře jen asi každý desátý muž. Zarážející je skutečnost, že za několik posledních let, kdy byly prováděny na téma poruch erekce studie a vedla se otevřená diskuse, se tento počet výrazně nezměnil. Zábrany, stud a neschopnost vyjádřit své pocity a problémy před lékařem jsou do určité míry pochopitelné. To, co vede muže k lékaři, je až v 60 % přání partnerky nebo narušení vztahu s ní.

Kolik je postižených mužů?

Poruchy erekce jsou velmi častým problémem. Udává se, že ve světě trpí tímto problémem více jak 150 milionů mužů, v České republice se jedná o 500 – 800 tisíc mužů. S věkem tedy výskyt poruch erekce jednoznačně narůstá. Úplnou ztrátou erekce trpí každý desátý muž. Opakující se problémy jsou až v 80 % případů průvodním jevem skrytého a mnohdy závažného onemocnění.

Příčiny poruch erekce

Jedněmi z nejčastějších příčin jsou onemocnění cukrovkou, cévní onemocnění, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Významnými faktory, které ovlivňují kvalitu erekce jsou také kouření, časté pití alkoholu a nadměrná stresová zátěž. K poruše erekce může docházet i tehdy, je-li pacient po velkém chirurgickém výkonu v malé pánvi – např. pro nádory močového měchýře, prostaty anebo konečníku. U zhruba 20 % pacientů je porucha erekce zapříčiněna psychogenní poruchou a případným užíváním psychofarmak – léků ovlivňujících psychiku a hypnotik. Velmi časté jsou také dotazy na případné poruchy erekce při ischemické chorobě srdeční anebo po infarktu myokardu. Při podrobnějších průzkumech vychází najevo, že 50 – 70 % pacientů trpělo nějakou formou poruchy erekce již před infarktem. Dobrá erekce je tedy daleko víc projevem zdraví než pouhé mužnosti.
Proto by muži, u nichž se potíže objeví, měli co nejdřív navštívit lékaře.

Existuje léčba?

Léčba poruchy erekce je stanovena na základě komplexního lékařského vyšetření, včetně vyšetření krve a závisí na příčině poruchy erekce. V současné době je díky intenzivnímu výzkumu k dispozici řada účinných metod, takže návratu k uspokojivému sexuálnímu životu lze dosáhnout ve více jak 95 % případů. Pro dnešního pacienta jsou důležité zejména účinnost, bezpečnost, rychlost nástupu účinku a snadná aplikace. Proto si jednoznačnou oblibu mezi pacienty i lékaři získala tabletová léčba. V současné době jsou na českém trhu dostupné tři tablety, které s úspěchem dokáží vrátit muže (a také partnerku) k uspokojivému sexuálnímu životu. Jsou to vesměs látky podporující přirozený fyziologický mechanismus erekce. Tato specifická léčba znamená průlom v léčbě poruch erekce a otevřela nový pohled na léčbu tohoto častého onemocnění.

Tipy jak zvítězit nad poruchami erekce

  • připusťte, že tuto situaci nezvládnete sami: poruchy erekce nejsou jen nutným projevem stáří, ale mohou být i příznakem závažného celkového onemocnění
  • pohovořte o svých problémech otevřeně s partnerkou, dobrým přítelem: nejčastěji vede muže k návštěvě lékaře přání partnerky a pohovor s přítelem či známým
  • odhodlejte se a navštivte lékaře: budete komplexně vyšetřen, včetně možných příčin v podobě závažných celkových onemocnění (vysoký tlak, cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu, nádor prostaty) – vyšetření nejsou zdlouhavá a bolestivá
  • přistupte na navrženou léčbu, včetně režimových opatření, která mohou zlepšit váš celkový zdravotní stav (redukce váhy, snižování cholesterolu, zanechání kouření)
  • buďte trpěliví, pokud léčba nezabere ihned po požití první tablety, léčbu nepřerušujte a konzultujte ji s lékařem.
Všechny léky této skupiny mají tabletovou formu a jsou na lékařský předpis. Žádný z těchto preparátů nemá afrodisiakální účinky a k navození erekce po jejich užití je třeba sexuální stimulace a stimulace penisu. Vzhledem k podobnému mechanismu účinku je u všech těchto forem léčby kontraindikováno užívání nitrátů jako život ohrožující. I přes podobnost všech látek této skupiny, a jejich relativně vysokou účinnost, je volba velmi individuální. Každá z metod má však svá pro i proti. Je tedy důležité, aby léčba probíhala pod dozorem lékaře, který dokáže zvolit tu nejvhodnější léčbu podle individuálních potřeb pacienta. Trefně se dnes říká, že erekce je „barometrem mužova zdraví“. Erekce nevyhovující pro uskutečnění pohlavního styku, či dokonce její vymizení je varovným signálem, že se může jednat i o velmi závažné celkové onemocnění. Vždy je třeba navštívit odborného lékaře – tím je urolog, androlog, či praktický lékař nebo internista. Léčba není nijak náročná a vyšetření, která ji musí předcházet, také ne.

MUDr. Libor ZÁMEČNÍK, Ph.D., FEBU
Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Další informace o problematice erektilní dysfunkce nebo kontakty na lékaře lze také nalézt na www.opetmuzem.cz 
Poradna lékaře

Dobrý den, ráda bych se obrátila na vás.... je to asi týden co se mi na pohlavnim organu ( před hrázi ) se mi udělali ma...

Dobrý den, nejspíše jste se pupínky infikovala po pohlavním styku, pravděpo...

Odpovědi sexuologa Vložit dotaz
Vaše příběhy

Jsme spolu třináct let vše bylo v pořádku je mezi námi vekovej r...

pokračování příběhu

 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Osteoporóza a jak jí předcházet