Přeskočit navigaci
 

Novinky

Návrat z války: Když se partnerský vztah změní v další bitevní pole/Posttraumatická stresová porucha

Návrat z války: Když se partnerský vztah změní v další bitevní pole/Posttraumatická stresová porucha Válka dokáže poznamenat mnoho lidí, stopy po ní se z lidských duší smývají ještě dlouhé roky. Jedním z problémů, které se na konci války také mohu vyskytnout, je nesoulad mezi muži, kteří se vrátili z války, a jejich manželkami.

Americká armáda v současné době i řeší nelehkou situaci mnoha manželství ve kterých se po návratu mužů nasazených v Iráku, vyskytly problémy.

Jedním z vojáků je i major Levi Dunton, kterému se po návratu domů téměř rozpadl vztah. Major Dunton byl během svého ročního pobytu v Iráku pilotem vrtulníku Apache.

Major Dunton se společně s dalšími důstojníky americké armády a s jejich manželkami sešel koncem března na víkendovém setkání. Toto setkání bylo určeno pro vojáky, kteří se po návratu z dlouhodobého pobytu v Iráku potýkají s problémem ve vztahu.

Pod vedením psychologů zde měly páry mluvit o svých pocitech, projednávat své problémy s partnerem a společně se pokusit nalézt řešení; cestu, která by vedla zpátky ke spokojenému manželskému soužití.

Po návratu do civilu Dunton zjistil, že se již nemůže radovat z maličkostí, které zpestřují každodenní život. Nedokáže pociťovat lásku ke svým dvěma malým synkům ani ke své manželce. Často ho rozzuří naprosto nepodstatné věci. Majorův život jakoby ztratil své jasné tóny a vše se náhle zbarvilo do šediva…

Podobně jako ostatní vojáci, i on se svou manželkou vzájemné odcizení zpozoroval poté, co se vrátil z války. Podle slov obou manželů je jejich vztah nyní plný pocitů viny, emočního odcizení a problémů vzniklých z nesouladu mezi oběma partnery. Ostatní zúčastnění při jejich vypravování souhlasně přikyvovali, protože jim tyto pocity byly z vlastní zkušenosti důvěrně známy.

Na přítomných mužích také byly znát rozpaky nad tím, že sdílejí své pocity s cizími lidmi, mají mluvit o svých emocích a přihlásit se veřejně k lásce ke své manželce.

Duntonova manželka Heather sama dříve pilotovala vrtulník. Se svým manželem se chystají oslavit desáté výročí svatby, přestože na ni během celého sezení její muž téměř nepohlédl, byl na paní Duntonové znát úleva, se kterou přijala možnost probrat problémy, které se v jejich manželství vyskytly.

Proč je pro vojáky tak těžké se po návratu z války znovu vrátit ke spokojenému životu a věnovat se své rodině? Jak může manželka svému muži návrat domů usnadnit? Je nějaká šance, že se odcizení podaří společnými silami zcela překonat? Může se za nespokojeností a násilnickým chováním mužů skrývat i touha po lásce a porozumění? Proč lidem, kteří prošli válkou nebo jinou krizovou situací, pomáhá, když mohou své zkušenosti sdílet s ostatními?

Zdroj: New York Times


Posttraumatická stresová porucha (Komentář odborníka)

Válka je velmi náročné a život ohrožující prostředí. Jako takové vyžaduje velké nasazení fyzických, ale též psychických sil člověka. Lidský organismus má ovšem omezenou kapacitu extrémní zátěž zvládat. A každý člověk se v tomto ohledu odlišuje. Následkem situací ohrožujících člověka či jeho blízké nebo v důsledku jiných traumatických událostí může u člověka dojít ke vzniku tzv.posttraumatické stresové poruše (PTSD – Posttraumatic Stress Disorder). U výše zmiňovaného majora se pravděpodobně vyskytla právě tato porucha.

PTSD nebo také reakci na závažný stres či na traumatickou událost lze rozdělit na dvě formy:

  • akutní reakce na stres, kdy příznaky trvají méně než tři měsíce
  • chronická reakce na stres, kdy příznaky trvají naopak déle než tři měsíce.
Porucha se často projevuje poruchami spánku a soustředění, úlekovými reakcemi, ale také určitým emočním oploštěním či nepřiměřenými afekty.
Postižený prožívá události opakovaně ve svých myšlenkách, snech i fantaziích.
Posttraumatická stresová porucha vyžaduje léčbu podobně jako jiná psychická onemocnění. Léčba může mít několik podob, nejvhodnější je pravděpodobně kombinace individuální či skupinové psychoterapie a farmakoterapie. Současně s PTSD se může vyskytovat i deprese, úzkost a jiné psychické poruchy, které vyžadují opět psychiatrickou léčbu.

Určitou formou prevence proti vzniku PTSD jsou skupinová setkání po návratu z emočně náročného prostředí či po proběhlém traumatu, podobně jako v případě Duntonových a jiných vojáků bylo výše zmíněné víkendové setkání. Tzv. debriefing je prvním krokem v postupném překonávání proběhlého traumatu, nástroj krizové intervence. Jedná se o formální setkání, většinou v malých skupinách, které se koná co možná nejdříve po proběhlé události. Cílem je projít všechna emoční rezidua - vše co v člověku emočního přetrvává a spolu s kolegy se o situaci podělit.
Analýza traumatické události pomůže přenést do slov co možná nejvíce emocí - od strachu, studu, vzteku až po sebeobviňování, pocity smutku a odloučenosti od ostatních.

Autor komentáře: Mgr. Kateřina Hollá 
Poradna lékaře

Dobrý den, ráda bych se obrátila na vás.... je to asi týden co se mi na pohlavnim organu ( před hrázi ) se mi udělali ma...

Dobrý den, nejspíše jste se pupínky infikovala po pohlavním styku, pravděpo...

Odpovědi sexuologa Vložit dotaz
Vaše příběhy

Jsme spolu třináct let vše bylo v pořádku je mezi námi vekovej r...

pokračování příběhu

 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba