Přeskočit navigaci
 

Novinky

Když muž nemůže... co na to žena?

Když muž nemůže... co na to žena? Ano, když muž „nemůže“ neboli když tvrdost jeho penisu není dostatečná natolik, aby mohl uspokojivě vykonávat pohlavní styk, je to na první pohled především jeho věc. Co však jeho partnerka?

Stupnice tvrdosti penisu

Po zavedení a validizování EHS (erection hardness score) neboli stupnice tvrdosti penisu můžeme tvrdost penisu rozdělit od stupně 1 do 4. Toto rozdělení je velmi důležité k identifikaci nemoci (erektilní dysfunkce), a také je zásadně důležité pro mužovu, ale též ženinu sexuální spokojenost.
  • Stupeň 1: Penis je větší (než obvykle), ale není pevný.
  • Stupeň 2: Penis je pevný, avšak ne dostatečně pro průnik.
  • Stupeň 3: Penis je dostatečně pevný pro průnik, avšak není úplně tvrdý.
  • Stupeň 4: Penis je úplně tvrdý a rigidní.
Donedávna se za nemocného pacienta, tedy pacienta trpícího poruchou erekce, považoval muž, který dosahoval pouze stupně 1 a 2. Velký důraz se však nyní klade na mužovu subjektivní spokojenost. Nejnovější studie dokazují, že subjektivní sexuální spokojenost pacienta je výrazně vyšší u mužů, kteří dosahují stupně 4, nikoli pouze stupně 3. Stupeň 3 je sice postačující pro provedení pohlavního styku, nicméně nepřináší muži požadovanou jistotu a následné uspokojení.

Co na to žena?

Stále se však nemluvíme o ženách. Sexualita je párová záležitost, takže jakékoli nepohodlí a nespokojenost jednoho z partnerů se týká partnerů obou. Erektilní dysfunkce je obzvlášť citlivé téma, neboť se dotýká mužova i ženina sebevědomí.

Nejen muži při erektilním selhání mají pocity méněcennosti, studu, strachu či jiné nepříjemné emoce, které si dovedeme představit. Také ženy se mohou cítit zahanbené, ve smyslu „už jej nepřitahuji“, „už jej nevzrušuji“, a mohou mít například pocity strachu „třeba už mě nechce“, „má jinou“, ale také strach z toho, že jejich partner je nemocen. I ženu erektilní dysfunkce znejisťuje, znepokojuje a ovlivňuje její duševní a celkovou pohodu.

Jak pomoci

Doposud jsme hovořili pouze o pocitech, které jsou druhému partnerovi skryté. Po nezdařené souloži, kdy partner nedosáhl dostatečné tvrdosti penisu, následuje však také nějaká reakce – jak u muže, tak u ženy. Jestliže je neschopnost ztopoření penisu ojedinělá, většinou se nic neděje. Tato situace mohla být způsobena únavou, nemocí či jakýmkoli jiným psychickým faktorem, který má vliv na náladu, a tím i na schopnost vzrušit se. Většinou ji oba partneři přejdou mlčky či s humorem a na situaci se brzy zapomene, zejména jestliže následuje některý další den úspěšná a uspokojivá soulož pro oba.

Nicméně jestliže se situace opakuje, a tedy jedná-li se o erektilní dysfunkci, žena i muž na situaci nějak zareagují. Jistě si dovedeme představit, že litující reakce ženy „ty můj malý chudáčku, ty budeš asi nemocen“ či naopak agresivní reakce „ty zrádče, ty máš určitě jinou“ nebude zrovna to, co by mohlo muži pomoci.

Nebojme se řešení

Žena je situací znejistěna, může mít pocity studu, ale také strachu nebo vzteku. Ženiny pocity se na druhou stranu opět týkají muže, protože žena své pocity nějakým způsobem projeví. Může je projevit velmi citlivě a ohleduplně, a pomoci tak mužovi ve vyhledání lékařské pomoci. Neboť erektilní dysfunkce může být symptomem jiného tělesného onemocnění (zvýšený krevní tlak, diabetes, porucha štítné žlázy, pokles testosteronu), může se jednat i o nemoc samu o sobě. A nejdůležitější je, že až v 85 % případů je velmi dobře léčitelná – odstraněním příčiny či léky (nikoli potravními doplňky!) na erekci. Léky první volby jsou PDE 5inhibitory a konzultací s lékařem se muž dozví podrobnosti o jejich užívání.

Avšak jestliže žena ani muž nevědí, že se jedná o nemoc, a zároveň toto mužovo „selhání“ je pro ně samozřejmě vysoce emotivní a citlivou záležitostí, může se stát, že pocity a následné reakce se „zacyklí“ do nekonečného kruhu nedorozumění, obviňování, lítosti a vzteku.

V hlavní roli opět žena

Ženina spolupráce a informovanost o této nemoci není důležitá pouze pro identifikaci tohoto problému a podporu partnera, aby vyhledal lékaře, ale také ke zvýšení účinnosti léčby. Z nejnovějších výzkumů vyplývá, že ženy hrají velmi důležitou roli v motivování partnera k vyhledání lékařské pomoci a zároveň – jsou-li kvalitně informovány ošetřujícím lékařem – v podpoře partnera, aby v léčbě pokračoval. Jestliže léčba je založena na medikaci a párové konzultaci, má výrazně vyšší šanci na úspěch než pouhé podání medikace muži.

Mužova porucha erekce se tedy ženy velmi výrazně týká. Není možné se vyhýbat sexu či vyhýbat řešení problému. Oba z páru mají nárok o tomto problému společně diskutovat a hledat na něj řešení. Ani muž, ani žena by problém neměli „zametat“ pod stůl či se vyjádřit ve smyslu „to není můj problém, ale tvůj, ty si ho vyřeš“.

Jestliže v partnerském soužití jednoho či druhého něco trápí, je potřeba společně hledat řešení. Jinak se problém „zarývá“ pod kůži a může být zdrojem neustálého mírného či skrytého napětí, které se pak projevuje v různých jiných formách konfliktů či pro jiné konflikty představuje ten „správný“ emoční náboj. U problematiky erektilní dysfunkce se navíc jedná o nemoc, kterou je zapotřebí léčit.

Mgr. Kateřina Hollá

S použitím:

  • Mulhall JP, Goldstein I, et al. Validation of the erection hardness score.J Sex Med 2007(Nov);4(6):1626–1634. Epub 2007 Sep 21.
  • Kadioglu A, Grohmann W, Depko A, Levinson IP, Sun F, Collins S: Quality of erections in men treated with flexible-dose sildenafil for erectile dysfunction: multicenter trial with a double-blind, randomized, placebo-controlled phase and an open-label phase. J Sex Med. 2008 Mar;5(3):726-34. Epub 2007 Dec 17.)
  • Rubio-Aurioles E. The role of the female partner in early detection, seek hlep behaviour of the male and complaince with treatment. 9th Congress of the European Federation of Sexuology, Rome, Italy 2008.

Počet komentářů: 1 
Poradna lékaře

Dobrý den, ráda bych se obrátila na vás.... je to asi týden co se mi na pohlavnim organu ( před hrázi ) se mi udělali ma...

Dobrý den, nejspíše jste se pupínky infikovala po pohlavním styku, pravděpo...

Odpovědi sexuologa Vložit dotaz
Vaše příběhy

Jsme spolu třináct let vše bylo v pořádku je mezi námi vekovej r...

pokračování příběhu

 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta